19. helmi, 2022

Velkaa ja veikkausta

Olen ollut huolissani lähes koko ajan velkaelvytyksestä.

Sanoin jo aikaisemmin, vuosi 2022-2023 aikana tullaan nostamaan lainojen korkoja.

Tässä tullaan nyt rakentamaan poliittista pommia.

Lisäksi tulee jatkossa korko menot maksettavaksi johon jokainen joutuu tahtomattaan osallistumaan.

Eu ja edustajamme veivät meidät tilanteeseen josta tulevaisuudessa voi olla vaikea päästä yli.

Uuden Suomen kirjoitus antaa tähän hieman selvyyttä, kts. linkki lopussa.

Raha ei kasva puussa, itse uskon niin. Inflaatio Yhdysvalloissa on n. 7%, Suomessa puhutaan 3,5% inflaatiosta. Yhdysvaltojen tilanne tulee heijastumaan myös Eurooppaan.

Tuotteiden kallistuminen tulee vaikeuttamaan tavallisen ihmisen elämänlaatuun jatkossakin voimakkaasti. Myös autoilun kustannukset kasvavat.

Ministeriön suunniteltu velan otto on tänä vuonna 6,7 miljardia josta 0,4 miljardia menee koronan aiheuttamiin kuluihin.

Löysin erään eduskunnan valiokunnan mietinnön josta haluaisin sinun lukevan, eduskunnassa puolueet ovat myös jättäneet vastalauseen jotka ovat luettavissä mietinnön lopussa. Mietinnössä selviää myös sivulla 5 jossa todetaan korkojen nousun olevan mahdollinen. Kts. alin linkki.

Pelkästään tämäkin laina osuus tuntuu järisyttävältä entisien päälle. Lainojen korko, jos nousee 1-2% on sillä suuria vaikutuksia talouteen. KariX:n mielestä ilmaisia aamupaloja ei ole.

Mietintö on mielenkiintoista luettavaa, seuraava kohta aiheutti Karix:lle voimakkaan piippauksen.

Rahapelitoiminnan tuotto. Veikkaus Oy:n tuloutuksen arvioidaan jäävän selvästi aiempaa tasoa alhaisemmaksi, mihin vaikuttavat pelihaittojen torjuntaan liittyvät toimet sekä Veikkaus Oy:n markkinaosuuden supistuminen. Lisäksi koronaepidemia on vähentänyt tuottoa, kun pelisaleja ja -automaatteja on suljettu. Onkin tärkeää, että hallitus on päättänyt kompensoida rahapelitoimin- nan edunsaajille vähentyneitä tuottojen tuloutuksia. Kokonaisuudessaan kompensaatio rahapeli- toiminnan edunsaajille on 330 milj. euroa vuonna 2022 ja 305 milj. euroa vuonna 2023.

Siis Veikkaus oy on valtion oma hallinnoima yritys joka on itse alentanut toimillaan tuottoa. kansalaiset laitetaan maksamaan näitä kuluja. 

Kun asiaa tarkastelee syvemmältä niin huomaa valtion palkitsemisjärjestelmän, kulut Veikkauksen hallinnolle kts. linkki alhaalla. Sitä voi verrata tulokseen. Ei siis ihme jos Veikkauksen hallinnossa haluaa istua, saahan hallituksen jäsen keskimäärin 54 301 euroa vuodessa, vuonna 2020. Huomioon pitää kuitenkin ottaa 17/17 kokouksesta palkittiin 37 800 euroa sekä pj:lle 55 800. Pienipalkkainen saa uneksia vain vastaavista tuloista. Hallintoneuvosto toi kansanedustajille 3500-5400 euroa 7 kokouksesta. Hyvä pienen palkan lisä.

Korjausehdotuksena olisi poistaa poliittiset paikat ja koko hallintoneuvosto samalla olisi pudotettava toimitusjohtajan palkkaa joka on ollut nousussa. Päästäisiin 100 miljoonan säästöihin. Peliautomaatit käyttöön, Suomen hallitus ei voi rajoittaa yksityisen henkilön vapautta valita mitä rahoillaan tekee. Ulkomaiset peliyhtiöt nettipalveluissa ei myöskään tehdä niin.

Pistetään yksikätiset laulamaan, sehän on meidän jokaisen henkilökohtainen asia. Hallituksen ylisuojeleva asenne ei toimi.

Hallitus ajaa meidän tavallisten ihmisten asiaa, vähentämällä Veikkauksen peliautomaatteja, peliriippuvuuden takia. Myös Korona on ollut syy väheneviin tuloihin. Mielestäni asia on kuitenkin sössitty ankarasti, eikö yritystä pitäisi johtaa tulostavoitteellisesti jotta viivan alle jää voittoa ettei tarvittaisiin mitään hallituksen elvytystoimia.

Katsoin myös lopullisia päätöksiä kehysriihestä, näyttää noudattavan mietintöä.

Toinen piippauksen aihe on, eläkevastuu on n. 93,1 miljardia, eläkerahastoissa makaa yli 224 miljardia euroa vuonna 2020. Samalla todetaan työantajan eläkemaksujen nostamisen olevan ajankohtainen. Eläkevastuuta maksetaan joka kuukausi työnantajan kautta tai vapaaehtosesti itse. Eläkerahastoista ei irtoa edes korkotuottoja eläkkeen saajille. Eli käteen jää taas pienempi summa rahaa.

Eläkeläiset jotka elävät köyhyysrajan reunalla, ei varmasti naurata. 

Miten meni, kyselen vaan?

KariX

Kts. 

https://cms.veikkaus.fi/site/binaries/content/assets/dokumentit/vuosikertomus/2020/veikkaus_toimielinten-ja-henkiloston-palkitsemisraportti_2020_korjattu.pdf