7. touko, 2022

Puolue asiaa, sekä kannanottoa

Mitä Kristillisdemokraatinen puolue on?

Kunnioitamme kristillisiä arvoja, samoja arvoja kuin koulussamme ja rippikoulussa on joskus opetettu.

Laki useassa maassa perustuu kristillisiin arvoihin, se on ollut perusta lainsäätäjillä jo tuhansia vuosia.

Kristillisdemokraatit ovat olleet Saksassa suurin puolue useiden vuosien ajan.

Meillä Suomessa Kristillisdemokraatit rinnastetaan usein uskoviin kansalaisiin.

Joukossamme on uskovia mutta myös ihmisiä jotka eivät ole vakaumukseltaan uskovia.

Olemme siis yleispuolue, jokaisessa puolueessa on ihmisiä eri yhteiskuntaluokista sekä ajatusmaailmasta.

Itse asiassa se on rikkaus, monenlaisten mielipiteiden saaminen antaa syvyyttä asioihin joita ajamme.

Eniten haluamme kuitenkin lasten, perheiden, eläkeläisten, tavallisen kansalaisen toimeentulon turvaamista. Nämä asiat eivät olisi mahdollisia ilman yrittäjien panosta maamme elinkeinosta.

Kuten olette huomannut, olemme olleet oppositiossa ja ajaneet mm. polttoaineen hintojen alennusta, hyvinvointi alueiden toimivuutta sekä hoivapalveluita. Maatalouden asiat ja huoltovarmuus ovat myös meille tärkeitä.

Maa jossa asumme on meille yhteinen ja asiat ongelmineen ovat myös yhteisiä. Haluamme olla mukana vaikuttamassa asioihin ja parantaaksemme kansalaisen asemaa.

Kannatamme kiintiöihin perustuvaa maahanmuuttoa, sekä tehokasta integroitumista yhteiskuntaan, kielen oppimista sekä arvojemme noudattamista. Avustukset haluamme kanavoida järjestöjen kautta jotka ohjaavat ne demokratiaa tukeviin kohteisiin kohdistuneena hädän alaisiin ihmisiin.

Haluamme turvata Suomen liittymällä Natoon, näemme sen asiana joka turvaa Suomen ja Eurooppalaisen demokratian.

Maailma muuttuu, tapahtuu hirveitä asioita Ukrainan kansalaisille, Kristillisdemokraatit ovat nähneet tilanteen huolestuttavana ja osaamme kuvitella kansalaisten hädän ja tietämättömyyden sodan vaiheista.

Olemme vapaa maa emmekä halua minkään maan painostavan meitä tai uhkailevan.

Valitettavasti naapurimme ei ansaitse tekojensa jälkeen suurta luottamusta. 

Päätöksellä emme halua jakaa kansaa kuitenkaan kahtia, jokaisella on ajatuksensa, ja niitä pitää kunnioittaa ja kuunnella. Ei ole huonoja kysymyksiä, kaikki tulee ottaa huomioon ja sitä eduskuntamme päättäjät ja oppositio ovat tehneet. 

Lopuksi pieni ajatus, diesel vero ei ole enää perusteltu. Eilen uutisissa puhuttiin autoalan ongelmista, Uusia autojen saantia voi odottaa pitkään, joten vanhemmalla kalustolla joudutaan liikkumaan vielä pitkään. Kaikilla ei edes ole mahdollisuutta tai varaa tilata sähkö-autoa joiden hinnat ovat korkeat. Dieselin hinta on noussut korkealle, raippa-vero eli dieselin käyttömaksu on siis perusteeton joka tulisi saada poistettua mahdollisimman nopeasti. Valtiomme tulee asettaa myös autoilijat ja kalusto samanarvoiseen tilanteeseen. Päästöihin ei voi tukeutua, useat diesel autot täyttävät normit ja ovat vähäpäästöisiä.

KariX