30. kesä, 2022

Hybridiin valmistautuminen

Mitä hybridivaikuttaminen voi pahimmillaan olla.

Hybridivaikuttaminen, sitä voidaan kutsua myös hybridihyökkäykseksi.

Tapoja on monia, 

Tarkoitus vaikuttaa poliittiseen mielialaan

Eräs asia on havaittavissa viimepäivien aikana, tiedotusvälineet ovat olleet vaitonaisia kotimaan turvallisuudesta sekä Ukrainan sodan vaikutuksista.

Ilmeisesti on liikaa ja samankaltaisia asioita tullut esille tiedotusvälineissä, joka on johtanut välinpitämättömään asenteeseen. Myös hintojen nousu elintarvikkeissa, polttoaineen kallistuminen on tavallaan seurausta Euroopassa käytävässä sodassa. Hintojen nousua ei voi sanoa pelkästään sodan seuraukseksi se on globaali ongelma jossa sota on vain osa kokonaisuutta. Samalla sitä käytetään hybridivaikuttamiseen, Venäjä haluaa ohjata sinunkin ajatukset polttoaineisiin ja nouseviin sähkö- ja ruoka kustannuksiin. Inflaation vaikutus sekä ansiokehityksen pieneneminen nousevien hintojen myötä aiheuttaa monille vaikeuksia. Valtionjohdon ja Suomen syyllistäminen ei korjaa tilannetta. Isommat asiat ovat vaakalaudalla. Venäjän toimissa ei ole puolusteltavaa millään tavalla. Tärkeimmät asiat ovat säilyttää Itsenäisyys, demokratia, vapaus. Tähän liittyy myös sähkön ja polttoaineiden saanti muualta kuin Venäjältä. Markkina hinnat putoavat kun häiriö tekijä saadaan kuriin, vasta sen jälkeen voimme olla rauhallisin mielin. Vastaavasti valittavana on diktatuuri, vallan käyttö Valko-venäjän tapaan jolla ei ole demokratiaa eikä omaa tahtoa.

Politiikassa Venäjä haluaa näyttää vahvalta, samalla levitetään propakandaa jossa ihannoidaan suurvallan oikeudenmukaisuutta. Pitää aina katsoa tarkoitusperiä syvemmälle.

Yhdysvalloissa käytiin suurelta osin tiukkaa keskustelua vaaleihin vaikuttamisesta, ei savua ilman tulta tässäkään asiassa. Vaalivaikuttamisen muodot ovat mahdolliset, miksi vaalijärjestelmästä ei tehdä tarkkaa joka ei ole huijattavissa. Nyt meillä on numero ongelma 1 ja 7, vaalikopeissa pitäisi olla näkyvällä paikalla esimerkkinumerot. Tämä lisää hylättyjen äänien määrää. Tarkistuksessa on esimerkkitapauksia jossa uusi henkilö on nousut alkuperäisen laskennan edelle. Vaalirahoitus antaa myös ajattelemisen aihetta, joillakin tuntuu olevan jopa kuusinumeroisia summia laittaa vaalikampanjaan. Mistä raha tulee ja mitä on luvattu antajalle. Suomessa on poliittisia päättäjiä joiden lausuntoja voi ihmetellä, aiheellista olisi uskoa vaikuttamisen tehonneen.

Jos Kiina, Venäjä, Iran, Pohjois-korea ja vielä Intia, tähän laitetaan etelä-Afrikka, Venezuela, Brasilia, ja arvaamaton Turkki, mukana on maita joihin kehitysapua annetaan vuosittain suuria summia. Nämä maat muodostavat Euroopalle voimakkaan uhan sotilaallisesti ja kaupallisesti, vaikutukset tulevat näkymään globaalisesti. Yhteenliittymä sanelee sen jälkeen monia asioita mm. Ruoka, metallit, kauppa. Jos poliittiset päättäjät vähänkin on jyvällä kehityksen suunnasta huomataan mihin rakoon ollaan ajamassa Suomea ja Eurooppaa. Nato on turva, Eu on turva, näitä faktoja ei voi sivuuttaa. Kuinka moni avain asemassa oleva henkilö on joutunut manipulaation uhriksi ja pyrkii vaikuttamaan Venäjän toiveiden mukaan.

Pakotteet Venäjää kohtaan, viimeisin ehdotus on kullan tuonti ja myynti. Kullalla rahoitetaan sotaa Venäjä tuo kultaa Sudanista, sotilaallinen ryhmä takaa maan kultavarantojen siirtymisen Venäjälle. Vastapalvelukseksi Sudanin sotilasjuntta jatkaa vallassa ja saa tukea Venäjältä.

Infrastruktuuriin vaikuttaminen. 

Infran vaikeuttaminen, vedenjakeluun voidaan tehdä hyökkäyksiä ja saada jakelu loppumaan samaten sähköverkkoon voidaan vaikuttaa hyökkäyksille. Jopa liikenteen ohjaukseen tarkoitetut valojärjestelmät voidaan ajaa alas. Gsm verkko katkeaa. Mitä tekisit jos puhelin ei toimi hädän hetkellä. Tai jos olet useamman päivän ilman vettä, ilman pesumahdollisuutta. Tämä taas lisää sairastumisriskiä, nälän ja janon lisäksi. Media on painottanut useaan kertaan kansalaisia varaamaan ruokaa, lääkkeitä, yms. Kaupunkialueella voi riittää 2-3 pv. Varautuminen. Haja-asutus alueella se ei riitä. Tiestö voi olla poikki iskun takia, korjauksiin menee useampi päivästä viikkoon.  

Tv lähetyksien manipuloiminen

Tv lähetyksiin voidaan lisätä Suomen kielistä tekstiä tai lähetystä jossa kerrotaan aivan totuuden vastaista asiaa. Samalla voidaan lähettää Venäjäksi tiedotteita ja aktivoida ennalta sovittuja tehtäviä maaperällämme.

Myös radiolähetykset ovat alttiita hyökkäyksille.

Tästä osoituksena Ukrainan sota, jossa haluttiin Venäjän kansan saavan väärää tietoa Putinin ’’eritysoperaatiosta’’.

Sosiaalisen median vaikuttajat

Tämä valtion päätöksien vastainen toiminta pitäisi asettaa jopa rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Sosiaalisessa mediassa tapahtuu kaiken aikaa tilien ryöstelyä, välitetään yleiseen tietoisuuteen sanomaa joka poikkeaa oikeasta tiedosta. Kansalaisien tulisi olla valveutuneita ja tarkastaa onko kirjoitus todenperäinen, suurilla mediataloilla on faktantarkastus jossa lähdeteksti tarkastetaan ennen julkaisua. Eräs Venäjämielinen julkaisija toimii sosiaalisessa mediassa ja antaa itsestään kuvan hyvästä journalismistä. Uskomatonta, politiikan parissa olleita henkilöitä lukee julkaisuja ja jakaa netissä niitä totuutena. Mielestäni ns. lehden julkaisut pitäisi lopettaa ja estää toiminta sekä selvittää rahoitus. Huomiotavaa on myös, kommentoimalla ja levittämällä perättömiä tarinoita, toimit Suomen Eduskunnan ja Hallituksen vastaisesti. 

Twitter ilmoitti 15 tai useammasta botista jotka jakoivat propakandaa varsin ammattimaisesti, vastapuoli ei edes tiennyt keskustelevansa botin kanssa.

Sosiaalinen media on myös kanava josta voi saada itselleen vihollisen. Sinusta etsitään kaikkea mahdollista jota voidaan käyttää kiristyksenä tai maineesi pilaamiseksi. Väärät kaverit voivat olla susia lampaiden vaatteissa joilla on omat tarkoituksensa. Joudut puolustuskannalle ellet omaa vastaavasti laajaa piiriä joka on valmis puolustamaan oikeuksiasi.

Juna, lentokenttä, jopa liikenteen häirintä

Satamien, lentokentän terminaalit, juna-asemat, henkilölaskentaa, tunnistamista, määriä, ja mistä tulossa, kaikki otetaan selville ja kirjataan. Näin naapuri toimii.

Myös lentoliikenteen häirintää voidaan suorittaa. Gps häirintä lentoliikenteessä aiheuttaa vaaratilanteita. 

Kaupallinen häirintä

Myös kodin internet liittymällä voi olla vaikeuksia päästä tilille.

Kaupallinen häirintä vaikuttaa yritysten toimintaan, tietokoneavusteiset työkohteet ovat vaaralle alttiina. Palvelunestohyökkäykset pankkijärjestelmiin saattavat laittaa pikapankit kiinni tms. 

Rajoilla olevat hybridiuhat

Hybridiuhka rajoillamme, nopeat sotilashelikopterit voivat ajaa rajamme sisälle, kesto n. 4-8 minuuttia. Tämän ajan sisällä voidaan raportoida, oma lennostomme ei välttämättä kerkiä paikalle, sinä aikana on keritty valokuvaamaan alueita ja rekisteröimään alueen talojen sijainti, sekä rajalla tapahtuvaa valvontaa. 

Vesialueiden rajaloukkaukset tapahtuvat Suomen aluevesirajojen sisäpuolelle, kestoltaan lyhyitä.

Samalla naapurimme voi laittaa pakolais-statuksen omaavia henkilöitä rajallemme. Mahdollinen arvio, 100 000 pakolaista rajojemme taakse odottamaan sopivaa hetkeä ryntäykseen (määrä voi olla moninkertainen). Tieverkosto naapurimaan puolella antaa siihen mahdollisuuden. Rajastamme n. 20km on useita pieniä teitä joiden kautta mahdollinen operaatio on mahdollista. Rajaamme on siis katsottava entistä tarkemmin ja panostettava niin henkilöstöön kuin osaamiseen. Tämä on myös muidenkin maiden otettava tärkeimmäksi asiaksi. Liettua on esimerkillisesti toiminut Ukrainan konfliktin mukana ja kunnioittaa demokratiaa, heidän olisi myös valmistauduttava Baltian maiden kanssa erilaisiin uhkakuviin.

Tarkoituksena antaa jonkinlaista singnaalia sekä alueen kartoitusta. Nämä on verrattavissa ilmatila loukkaukseen.

Väärät hälytykset

Väärillä hälytyksillä voidaan aiheuttaa paljon ongelmia, pommi uhkaukset, tappo tms. toiminta on pelastuslaitoksia tai poliisivoimia kuluttavaa toimintaa. Myös tällä tavoin voidaan ohjata nopeasti pääpaino ja valvonta pois alueelta jossa itse terrori-isku suoritetaan. 2018 Havaijin alueelle oli väärä ohjushälytys joka aiheutti monet ihmiset siirtymisen suojaan. 38 minuuttia sen jälkeen tekstiviestit ja sähköposti tavoitti ihmiset.  

Poliittiset päättäjät, kansalaiset, viranomaiset, kaikkien on puhallettava Suomen ja Euroopan eteen.

Yleisesti ottaen miksi kirjoitan tämän kaltaista asiaa, niin olen huolissani Suomen päättäjien asenteesta. Odotetaan milloin vakavampi asia tapahtuu, toimitaan vasta sitten. Suomen puolustusmoraali ja osaaminen on huippua. Tavallisen kansalaisen on myös omaksuttava ajatuskanta miten toimin ja ketä uskon.

Ukraina on meille turvatakuu, tavalliset Ukrainalaiset taistelevat meidänkin puolesta, demokratian säilymisen, vapauden ja Eurooppalaisen elintavan puolesta.

Englannin uusi komentaja ilmoitti suoraan mahdollisesta sodasta ja siihen valmistautumisesta.

Mielestäni haastattelu oli oikea ja antoi perspektiiviä asiaan, valmistaudu.

Ukraina on opettanut erään asian, jos jouduttaisiin aseelliseen yhteenottoon Venäjän kanssa, puolustussota olisi muutettava nopeasti hyökkäyssodaksi. Suomi ei tarvitse raunioita eikä siviiliuhreja.

Vanha sanonta, ’’rauha on valmistautumista sotaan’’, pitää paikkansa kun seuraa maailmantilanteen kehittymistä.

Lopuksi, on oltava valmis ja otettava huomioon kaikki tekijät ja totuudenmukaisuus.

KariX