17. elo, 2022

MItä huoltovarmuus on?

Huoltovarmuus on väestön elintasoa, julkisia palveluita, taloudellista toimeliaisuutta ja yleistä turvallisuutta koskeva kyky toimia tavalla, joka taataan oikea-aikaisella varautumisella ja suorilla toimenpiteillä.

Huoltovarmuuden tarkoituksena on mahdollistaa normaalit toiminnot häiriö- ja poikkeustilanteiden sattuessa.

Huoltovarmuus on suunnitelma, joka takaa väestön elintaso, julkisia palveluita, taloudellista toimeliaisuutta ja yleistä turvallisuutta koskevan kyvykkyyden.

Huoltovarmuudella tarkoitetaan väestön ja yhteiskunnan elintaso- ja toimintakyvyn säilymistä häiriö- ja poikkeustilanteiden aikana. Huoltovarmuuden toiminnan periaatteena on kyvykkyyden siirtäminen hankalimmassa tilanteessa selkeiden valmistelujen, julkisten palveluiden, terveydenhoidon ja sosiaalihuollon turvaamiseksi. Häiriötilanteissa eletään pahimmassa tapauksessa poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa osa luonnollisista resursseista on vioittuneita tai hävinneet kokonaan.

Vioittuneiden resursseiden määrä on mahdollista pienentää huoltovarmuuden toiminnalla ja osaltaan se saavuttaa tavoitettaan, kun pitkittyneet häiriötilanteen aiheuttamat vahingot eivät ole suuria.

Huoltovarmuuden kannalta on varsin merkitys sillä, miten häiriötilanteet on mahdollista ennakoida ja varautua niitä vastaan. Ennakointi on myös varsin tärkeää silloin, kun puhutaan sotilaallisesta uhasta.

Huoltovarmuus maksaa itsensä usein moninkertaisesti takaisin vakuutusyhtiöiden laskennallisten rahalaitosten avulla: esimerkiksi vajaakäytöllisen energian valmistuksella saadaan uutta energiaa tarpeeseen ja samalla voidaan hyödyntää tuotannon lisätarvetta.

Sähkönjakeluverkon toimivuudelle on asetettu tiukat vaatimukset. Jos sähkönjakelun verkko on hoidettu oikein ja tarkkaan, se voidaan katsoa huoltovarmaksi. Sähkönjakelun turvallisuus perustuu ennen kaikkea yksityiskohtaiseen suunnitteluun, joka sisältää myös riskien arvioinnin ja riskien hallinnon.

Huoltovarmuuden varmistaminen edellyttää muun muassa sähköverkon ja koko sähkönjakeluverkoston toimintatapojen jatkuvaa kehittämistä. Sähkönjakelun häiriötilanteissa tulee kiinnittää erityistä huomiota kaikkien verkkoon liittyvien valvonta- ja hälytysjärjestelmien toimintaan, sillä jos niihin ei puututa nopeasti, voivat ne aiheuttaa sähkönjakelun kriisitilanteita. 

KariX