28. loka, 2022

Maanviljely ja omavaraisuus on yhteinen asia

Ministerikin tarvitsisi mentoria

Maanviljelijä Jari Lepän jätettyä maa- ja metsätalousministerin tehtävät, lähti perinteinen keskustalaisuus hallituksesta. Lakimies, uusi MMM, Antti Kurvinen vastaili 27.5.2022 Ylen aamussa toimittajan muovailemiin kysymyksiin ruokakriisistä. Keskustelun painopiste pysyi EU:n päätöksissä, ja Kurvinen piti EU:n tukitoimia hyvänä asiana. Suomen hallituksen vastuusta ja toimenpiteistä suomalaisen viljantuotannon lisäämiseksi ja maatalouden kannattavuuden parantamiseksi ei juurikaan keskusteltu. Ei voida puolustaa Kurvista sillä, että hän on uudessa tehtävässä, sillä ministerinä hän hyppäsi Valtioneuvostossa ratsun selästä toiseen.

Yle:n uutisten perusteella Suomen huoltovarmuus on hienosti hoidettu. Niin piti olla korona-aallon iskiessä, mutta toisin todettiin, kun mentiin selvittämään varmuusvarastoja. Viime viikkoina on lehdistä luettu lääkkeiden saannissa olevan suuria ongelmia. Leipäviljan saantikin voi olla haasteellista jo tulevan kevään aikana Venäjän häikäilemättömän hyökkäyssodan takia.

Huoltovarmuudessa on kiinnitettävä yhtä paljon huomioita tietojärjestelmien ja energiansaannin turvaamiseen kuin varmuusvarastojen laskennalliseen kuukausimääräisen kulutuksen riittämiseen. Pitää olla logistiikka, kuinka varastot täytetään uudestaan ja uudestaan, kun niitä joudutaan kriisitilanteessa tavanomaisen kulutuskierron lisäksi käyttämään enemmän. Huoltovarmuuteen pitää myös kuulua ennuste, kuinka monta maatilaa nykymenolla on enää ensi satokaudella tuottajana pystyssä.

Tämän vuoden toisella neljänneksellä tuottajahinnoissa lihan- nousi neljänneksellä, viljan- nousi yli kaksinkertaiseksi ja maidon- melkein kolmanneksella. Maataloudessa tulisi puhua ”tuotantopanosten hinnoista” sillä maatalousyrittäjä maksaa tänään enemmän lannoitteista, polttoaineista, energiasta sekä kuljetuskustannuksista. Nettokate jää ja pysyy pienenä tuottajalla, sillä vähittäiskauppa korjaa tuoton omaan myyntivoittoonsa.

MMM Kurvisen mukaan ei tarvita hintasäännöstelyä tai ratkaisuja maatalouden kannattavuuden lisäämiseksi. Tällainen ajatus tukee kauppaketjuja ja lisää maatalouden kriisiytymistä. Maatalousyrittäjälle on jo aiheutunut esim. lannoitteissa useamman tuhannen euron lisäkustannus. Miksi dieselin hinnassa on vielä 44 % veroa? Asennetta maatalouden tukemiseksi ei muuteta sillä, että eduskunnan kyselytunnilla keskeltä vihervasemmistoa todetaan, että kaupan herrojen ja rouvien pitää maksaa oikea hinta ruoasta, ”ja mikäli te ette maksa, tulen näitä lakimuutoksia tuomaan eduskunnalle, muun muassa elintarvikemarkkinalakiin”. Näyttää käyneen niin, että hallitus pitää muita asioita tärkeämpänä. Translakia muutoksineen ajetaan kiireellä kuin käärmettä pyssyyn, niin ei ole panoksia käyttää elintarvikemarkkinalain säätelyyn.

Ex-MMMM Jari Lepän kannattaisi mentoroida jäljellä oleva eduskunta-aika Kurvista.

Uskoisin tämän kasvavan korkoa joskus niin suoraviivaisessa Kurvisessa. Lepällä kun yksi ”ämmä” tulee kokemuksesta maanviljelijänä.

Kari Pohjola

Kristillisdemokraatit