8. marras, 2022

Maailman kalleimmat bileet

Metsien ennalistaminen

Hallituksemme kesäloma ja ankara bilettäminen maksaa Suomelle ennätysmäärän rahaa.

Metsien ennallistamiseen Ruotsi vastasi toissijais valituksella. Ruotsin tilanne on huomattavasti parempi. Ruotsin hallitus istui koolle kesäloman aikana. Euroopan komission päätöksistä pitää valittaa oikean ajankohdan mukaisesti, niin ei käynyt Suomen kohdalla.

Arvion mukaan ennallistaminen maksaisi n. Miljardi euroa vuodessa Suomelle. Tämäkin on vain arvio mikä voi nousta suurenmaksi.

Vihreiden mukaan metsäteollisuuden pitäisi vähentää hakkuita.

Suomi voisi käyttää metsävarantojaan jopa 30% enemmän.

12 miljoonaa hehtaaria eli kolmannes Suomen metsäalasta pitäisi komission mukaan ennallistaa.

Tähän kuuluu suot, metsät, tunturit, meri- ja järvialueet.

Heikentyneitä alueita on vähintään 2-3 miljoonaa hehtaaria erään tutkijan mukaan. Tämä on arvio joka on nostettu esille, ei siis vastaa todellisuutta.

Vuoteen 2030 on alueista ennalistettava 30%.

2040 60%:in.

2050 90%:in.

Komission päätös ei ole Suomen edun mukaista. Metsiemme kuntoa seurataan. Samalla metsien kasvu on lannoitteiden ja oikean käsittelyn myötä nopeutunut.

Kaupungeissa tavoite on lisätä viheralueita 

2040 3%

2050 5%

Käytössä olevista turvemaista 30 prosenttia pitää ennallistaa vuoteen 2030 mennessä, 50 prosenttia 2040 mennessä ja 70 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Vajaan 30 vuoden päästä siis 30 prosenttia turvemaista voisi olla viljelykäytössä.

Tämä tulee asettamaan sähkön ja lämmön tuotannolle sekä elinkeinoille vakavia tulon menetyksiä.

Huoltovarmuudesta ei tältä osin voida enää puhua.

Viljelyksiä on ajettu vuosien ajan alas, tavoitteena on varmaankin metsittää pellot ja turvealueet.

Suo ojituksilla olemme saaneet entiset suot tuottamaan puuta, nyt pitäisi alueille ohjata hallitusti vettä ja ennallistaa suoalueet. Kasvava metsä tulee kärsimään. Metsän hoidollisesti tulisi kiinnittää huomio vanhaan puukasvustoon. Vanha metsä ei sido enää hiilidioksidia vaan alkaa toimimaan luovuttaja. Samoin pitäisi hoitamattomiin metsiin kiinnittää enemmän huomiota. 

Päätöksellä Suomea verrataan suuriin teollisuus maihin ja tehdään Suomesta Euroopan metsien maksaja. 

KariX

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_539+2022.aspx